Prekių grąžinimo sąlygos

Prekių priėmimo, pristatymo, grąžinimo sąlygos:

Prekių Pristatymo ir priėmimo sąlygos bei susijusios Šalių pareigos nustatytos Sutarties Bendrosiose sąlygose. Prekės yra vienkartinio naudojimo ir yra negrąžinamos. 

1. Prekes pirkėjui tiekia nurodytą pristatymo vietą, nebent šalys susitaria kitaip.

2. Pardavėjas prekes tiekia su pirkėju suderntu grafiku pagal pirkėjo pateiktus užsakymus. Visi pirkėjo užsakymai turi būti pateikti darbo dienomis iki 15val. ir betkuriuo atveju ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki prekių pristatymo.

3. Pirkėjas negali užsakyti mažesnį nei minimalus prekių užsakymo dydis. Minimalūs užsakymo dydžiai skelbiami internetinėje svetainėje www.respiratorius.lt, apie juos pirkėją taip pat gali informuoti aptarnaujantis vadybininkas arba skambučių centro konsultantas.

4. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti iš užsakyme nurodytos vietos per kurjerių tarnybos nurodytą laiką, kitu atveju prekės bus grąžintos pardavėjui. Pirkėjas bus įpareigotas padengti pristatymo išlaidas.

5. Prekės tampa pirkėjo nuosavybe tik pilnai už jas atsiskaičius. 

6. Prekių priėmimo metu nustačius prekių trūkumą arba defektą, pirkėjas grąžinamoms ir/arba trūkstamoms prekėms įsipareigoja užpildyti pardavėjo/ atstovo pateiktą "Neatitikimų ir broko aktą", nurodant problemos esmę. Visas pretenzijas dėl neakivaizdžių prekių defektų pirkėjas turi teisę pareikšti pardavėjui ne vėliau, kaip per 10 dienų po prekių priėmimo dienos.

7. Pirkėjas turi teisę grąžinti pardavėjui tik nekokybiškas arba nepilnos komplektacijos prekes. Vienkartinio naudojimo prekės nėra grąžinamos.

Pirkėjas, sudarydamas Sutartį / teikdamas Užsakymą, pareiškia ir patvirtina, kad jis supranta, jog parduodamos Prekės nėra medicininės paskirties, neatitinka medicininiam ar kariniam inventoriui ir apsaugos priemonėms taikomų reikalavimų, yra skirtos neprofesionaliam asmens sveikatos saugojimui bei dėl savo savybių negarantuoja ir negali garantuoti jas dėvinčio asmens visiškos apsaugos nuo bet kokių susirgimų, žalos sveikatai, virusinių ar bakterinių infekcijų (įskaitant, bet neapsiribojant, COVID-19) patekimo į žmogaus organizmą. Ryšium su tuo, Pardavėjas taip pat neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius asmenų, dėvėjusių pagal šią Sutartį parduotas Prekes, susirgimus. Prekės savo esme yra vienkartinio naudojimo.